Родителски срещи

Игри

Информация за страница Родителски срещи

    Организирането и провеждането на родителски срещи е задължителна част от учебната година за всяко едно училище. Такива обаче се правят и в детските градини и частните езикови и други школи, където се обучават деца и възрастни. По време на тези събития родителите на децата биват повикани, за да разговарят директно с учителите на своите деца и да разберат как се справя то с текущия учебен материал. От своя страна преподавателят е длъжен да разговаря с всеки родител за детето му, но преди всичко срещата има групов, а не индивидуален характер. Точно затова и всички са събрани на едно място, в учителска стая или по-просторен кабинет с повече столове за сядане. Обичайно срещите не продължават повече от час, но е възможно и да се проточат повече, особено ако трябва да се обсъждат по-деликатни неща.  Това например може да са таксите за обучение или новите учебници, по които предстои да се учи.

    Понякога тези родителски срещи се превръщат и в родитело – учителски, особено в държавните училища. Тоест освен класните ръководители, присъстват и преподавателите по отделните дисциплини. Но ако обстановката в училище е твърде добре позната и се обсъждат неща като поведение в клас, текущи оценки и отношение към предмета, то в частните обучителни центрове нещата са малко по-различни. Така освен посочените неща, се набляга и на предстоящи изпити и тестове, особено ако този вид изпитвания имат за цел получаването на сертификат. С него винаги е по-лесно да се кандидатства след време за друго учебно заведение или за работно място, макар че невинаги сертификатът е съществено предимство. Като част от политиката си, школите представят този вид изпити пред родителите, таксите за които като цяло са високи. В програмата за обучение, наред с предвидения в учебниците и учебни тетрадки материал, отделно се раздават тестови книжки. По тях се правят упражнения за високите изпити, като е възможно да се стигне и до допълнително обучение с цел по-професионална подготовка. Разбира се, дали децата ще се запишат за тези изпити решават родителите, но те са се превърнали в съществена част от програмите за обучение по чужди езици.

     Родителски срещи не се провеждат интензивно, а по веднъж в рамките на двата учебни срока. Следователно първата е някъде през декември, непосредствено преди пускането на учащите се в коледно – новогодишна ваканция. Що се отнася до втората среща между родители и учители, се избира период, който съвпада с приближаващия край на поредната учебна година. Много рядко на тези срещи присъстват и самите ученици, но това вече не е обичайна практика. За да бъдат осведомени навреме за срещите родителите, от училищата и съответно школите имат грижата да разпространят информацията доста по-рано от датата на събитието, поне две седмици предварително. По този начин всички майки и бащи могат да си разпределят графика по начин, че поне единият от тях да присъства на срещата или в краен случай да изпратят свой роднина. За допълнителна информация се предоставят и мобилни служебни телефони, на които може да се задават всякакъв вид въпроси във връзка с предстоящата среща.

eXTReMe Tracker